Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    7
  • 8 bình luận

ngày 1/6 của con được ba chở đi vể quê chơi. trong lúc chờ để qua phà mẹ con chụp hình cho con. tối con còn được mẹ đãi tiệc thiếu nhi nữa nên con vui lắm 😛

Bé 3 tuổi - 3 tháng
  • Love
    7
  • 8 bình luận