Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Thạch Kim Ngân gửi bởi Mẹ Nha Đam
  • Love
    4
  • 7 bình luận

Tình hình là Sài Gòn mùa này nóng quá, sáng ra mẹ chậm chưa tắm là con cáu gắt liền hà. Được tắm và nghịch nước là cuộc sống của con!

Bé 2 tháng tuổi
Ảnh của bé Đỗ Thạch Kim Ngân gửi bởi Mẹ Nha Đam
  • Love
    4
  • 7 bình luận