Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bé Coca gửi bởi Mẹ Soda
  • Love
    41
  • 10 bình luận

Ngày cuối cùng của tháng 5 rồi, ôm con gái chụp hình tự sướng để tự nhủ rằng rồi sẽ ổn cả thôi. Cố gắng tạo niềm vui cho con gái và cho gd bé nhỏ của mình.
Cảm ơn con, con là động lực lớn nhất giúp mẹ vựt qua tất cả.

Bé 8 tháng tuổi
Ảnh của bé Bé Coca gửi bởi Mẹ Soda
  • Love
    41
  • 10 bình luận