Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trần Nam Phong gửi bởi Nguyễn Thị Thu Diễm
  • Love
    3
  • 0 bình luận

Từ khi con chào đời, mẹ biết mình vô cùng vất vả vừa phải làm tròn vai trò của người mẹ vừa phải làm tốt trách nhiệm của người cha…Vợ Bộ Đội là vậy đấy.Càng vất vả bao nhiêu thì mẹ càng thấy hạnh phúc bấy nhiêu vì có con trong cuộc đời nay.mẹ yeu con vô cùng con trai ah!

Giai đoạn bé 3 tuổi
Ảnh của bé Trần Nam Phong gửi bởi Nguyễn Thị Thu Diễm
  • Love
    3
  • 0 bình luận