Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đoàn Đức Duy gửi bởi Ngọc Anh
  • Love
    9
  • 8 bình luận

Bé Đức Duy vừa tròn 3 tuổi. 3 tuổi con đã \\\”người lớn\\\” hơn rất nhiều.
Biết quan tâm đến bố mẹ khi bố mẹ bị đau.
Biết nghe lời bố mẹ hơn.
Biết nói những câu rất ông cụ non và đáng yêu.

Bé 3 tuổi
Ảnh của bé Đoàn Đức Duy gửi bởi Ngọc Anh
  • Love
    9
  • 8 bình luận