Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Phạm MinhTâm gửi bởi Pham Thị Tuyết
  • Love
    1
  • 2 bình luận

Minh Tâm có đôi mắt to đặc điểm nổi bật của con, rất hay cườ và nhanh khóc . Cái tên của con, bố mẹ muốn con lớn lên có trái tim nhân hậu va trong sáng, có bố mẹ muốn con làm bác sĩ để có thế chữa bệnh giúp đỡ những người nghèo khó.:P

Bé 2 tuổi - 2 tháng
Ảnh của bé Đỗ Phạm MinhTâm gửi bởi Pham Thị Tuyết
  • Love
    1
  • 2 bình luận