Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bé Coca gửi bởi Mẹ Soda
  • Love
    12
  • 5 bình luận

Xí xọn lục lại mấy tấm hình ngày xưa ra xem, mới có vài năm sao mà khác vậy nè! tình hình là giờ đây mẹ đã mập hơn, già hơn … nhưng chung quy lại là mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn … vì có Con xuất hiện đó Soda ah!

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Bé Coca gửi bởi Mẹ Soda
  • Love
    12
  • 5 bình luận