Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    21
  • 29 bình luận

Chú bé nho nhỏ.
Môi đỏ cười duyên.
Mắt tròn lúng liếng.
Nụ cười tươi nguyên.
Như tia nắng sớm.
Mang xuân vào hè.

Bé 2 tuổi - 6 tháng
  • Love
    21
  • 29 bình luận