Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Mì Ống gửi bởi Daisy
  • Love
    1
  • 2 bình luận

Con tên Mì Ống là vì papa con thích nhân vật Noodle trong bộ phim Once upon a time in America.
Con nghịch lắm, không ngồi yên bao giờ.

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Mì Ống gửi bởi Daisy
  • Love
    1
  • 2 bình luận