Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé PERU gửi bởi Mẹ Peru
  • Love
    1
  • 3 bình luận

Hôm nay cả thành phố VT cúp điện luôn. Từ khi sinh con đến giờ đây là lần đầu tiên cúp điện nguyên ngày. Thế là mẹ bê thau ra cho con ngồi vào chơi mà không cần nước liền luôn. Ấy thế mà con trai mẹ nằm chơi thích thú cười toe toét thương không chịu được

Bé 2 tháng tuổi
Ảnh của bé PERU gửi bởi Mẹ Peru
  • Love
    1
  • 3 bình luận