Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé mẫu gửi bởi Mẹ Misa
  • Love
    0
  • 1 bình luận

Các bé đang thực hành kỹ năng rót nước từ ly này sang ly khác, các con đã thật cố gắng khi không để giọt nước nào bị đổ ra ngoài. Chúc mừng các con!

Bé 3 tuổi
Ảnh của bé mẫu gửi bởi Mẹ Misa
  • Love
    0
  • 1 bình luận