Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trịnh Đức Trung gửi bởi Trịnh Đức Kiên
  • Love
    4
  • 3 bình luận

Đây là ảnh của cún lúc 5 tháng. Hiện nay cún đã sắp tròn 1 tuổi. Chúc cún luôn khoẻ mạnh hay ăn chóng lớn và không được hư nha.

Bé 5 tháng tuổi
Ảnh của bé Trịnh Đức Trung gửi bởi Trịnh Đức Kiên
  • Love
    4
  • 3 bình luận