Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé gửi bởi Phương Nguyễn
  • Love
    1
  • 3 bình luận

1 ngày nọ mẹ đang ngồi còn em lục lọi và xách lại cho mẹ 1 đống đồ : \” mẹ mặc mẹ mặc \” và rồi xuất hiện 1 công chúa Ấn, được cái diễn sâu nên có shoot ảnh đa sầu đa cảm

Bé 1 tuổi - 6 tháng
Ảnh của bé gửi bởi Phương Nguyễn
  • Love
    1
  • 3 bình luận