Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Kim Thành gửi bởi minh_thu_indo
  • Love
    2
  • 3 bình luận

Không một hạnh phúc nào lớn bằng hạnh phúc được làm mẹ. Không một tình yêu thương nào cao quý bằng tình mẹ con. Không một loại sữa nào tốt bằng sữa mẹ. Cho con bú hàn gắn những yêu thương hàn gắn Gia đình, bố, mẹ và con.

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Kim Thành gửi bởi minh_thu_indo
  • Love
    2
  • 3 bình luận