Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Hà Hoàng Lan gửi bởi Hà Tấn Ngọc
  • Love
    2
  • 3 bình luận

Cám ơn tạo hóa và cuộc đời này đã cho Ba là Ba của Con.
Đây là những khoảng khắc…những kỷ niệm của Con mà Ba sẽ mãi mang theo trong suốt cuộc đời của Ba…Con Yêu Nhé..!

Bé 2 tuổi
Ảnh của bé Hà Hoàng Lan gửi bởi Hà Tấn Ngọc
  • Love
    2
  • 3 bình luận