Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Tran Ha My gửi bởi Tran Linh
  • Love
    13
  • 4 bình luận

Con tên Trân Ha My
Ở nhà tên là Nhím
Con xin được dự thi
Khoảnh khăc bé yêu ni
Măt con có 1 mí
Con nặng mười ba ký
Chiều cao chín hai ý
Mọi người viết cho con
Vài lời hay ý đẹp
Bài dự thi suôn sẻ
Con sẽ luôn vui vẻ
Và chân thành cảm ơn

Bé 2 tuổi - 3 tháng
Ảnh của bé Tran Ha My gửi bởi Tran Linh
  • Love
    13
  • 4 bình luận