Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Thời gian không bao giờ quay trở lại hay có thế níu kéo được…Do đó, ta phải biết trân trọng những gì mình đang có nhất là đối với\”gia đình nhỏ bé\”của chúng ta.Lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ đã qua mà ta muốn quay trở lại cũng không được..!:wink:

Bé 1 tuổi - 10 tháng