Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Vinh Sang gửi bởi Nguyen Anh Thủy
  • Love
    5
  • 3 bình luận

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy , Ta có thêm ngày nữa để yêu thương !
Cảm ơn con đã đến với ba mẹ ,cảm ơn con đã cho ba mẹ thêm yêu cuộc sống này – Thiên thần bé nhỏ !

Bé 8 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Vinh Sang gửi bởi Nguyen Anh Thủy
  • Love
    5
  • 3 bình luận