Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    1
  • 0 bình luận

Chị Hai Xí Muội của mẹ mới ngày nào còn bé xíu xiu, vậy mà bây giờ đã là chị hai rồi. Chị hai này nghịch ngơm và quậy phá lắm luôn, nhưng từ ngày có em bé không ngờ là chị hai đã thay đổi
Mẹ yêu chị hai Xí Muội lắm

Bé 2 tuổi
  • Love
    1
  • 0 bình luận