Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    2
  • 9 bình luận

Bin nói zới mẹ:
\” Mai mốt con lớn lên con cõng mẹ\” – khi mình cõng anh lên lầu
\” Mai mốt con đi làm có tiền con cho mẹ ha\” – khi xin mình mua đồ chơi cho ảnh
\” Con hok giận mẹ đâu, con không ghét mẹ đâu!\” – khi mới bị mình cho ăn đòn xong mình hỏi ảnh…
… yêu chàng trai này nhất trên đời luôn đó…:-P

Bé 4 tuổi – 10 tháng
  • Love
    2
  • 9 bình luận