Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Trần Thị Minh Hòa gửi bởi Phạm Thị Lan
  • Love
    1
  • 1 bình luận

Mỗi khi đặt nằm nôi là bé thích lắm, cái mặt thì hớn hở, mắt thì sáng lên, hai tay thì giang, hai chân thì giơ lên rồi đánh đu:D

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Trần Thị Minh Hòa gửi bởi Phạm Thị Lan
  • Love
    1
  • 1 bình luận