Ảnh của bé PHẠM HỮU NAM QUÂN gửi bởi NGUYỄN HOÀNG ĐA MINH
  • Love
    1
  • 0 bình luận

Năm năm thành vợ thành chồng, đồng hành cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, niềm hạnh phúc lớn nhất là 2 thiên thần nhỏ Phạm Hữu Nam Phương và Phạm Hữu Nam Quân!!!

Bé 3 tuổi - 11 tháng
Ảnh của bé PHẠM HỮU NAM QUÂN gửi bởi NGUYỄN HOÀNG ĐA MINH
  • Love
    1
  • 0 bình luận