Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Phương Anh gửi bởi Phương Nga
  • Love
    34
  • 37 bình luận

Con gái mẹ như nụ hồng chớm nở
Dáng ngọt ngào con làm mẹ bâng khuâng
Tuổi thơ ngây như chim hót vườn xuân
Trông con lớn mà nghe lòng hồi hộp.

Bé 5 tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Phương Anh gửi bởi Phương Nga
  • Love
    34
  • 37 bình luận