Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Kim Ngân gửi bởi Tạ Thị Giang
  • Love
    1
  • 2 bình luận

4 Tháng gái yêu đã biết ngồi, Mọc răng và đáng yêu vô cùng, với Mẹ sự ra đời của con làm thế giới này đổi thay và thật ý nghĩa! Cảm ơn con đã đến bên mẹ!

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Kim Ngân gửi bởi Tạ Thị Giang
  • Love
    1
  • 2 bình luận