Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Xéng gửi bởi Mei Le
  • Love
    11
  • 16 bình luận

Từ khi sinh con tới giờ, hình của ba mẹ rất ít, chỉ toàn là hình của con. Hôm nay ngồi lục lại hình để tìm đủ 5 tấm có mẹ và con cũng hơi mất thời gian tí nhưng vui vì chụp được các giai đoạn phát triển của con từ nhỏ tới bây giờ 🙂 Dự định là làm 1 cuốn photobook cho con để sau này xem ^_^

Bé 2 tuổi
Ảnh của bé Xéng gửi bởi Mei Le
  • Love
    11
  • 16 bình luận