Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyen Minh Long gửi bởi Vo Thi Anh Thu
  • Love
    1
  • 1 bình luận

Mỗi lần chụp hình cho bé là bé trốn, canh mãi mới chụp được cho bé. Bé luôn cười, nhìn bé là mẹ cảm thấy mệt mỏi tan biến.

Bé 1 tuổi
Ảnh của bé Nguyen Minh Long gửi bởi Vo Thi Anh Thu
  • Love
    1
  • 1 bình luận