Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    0
  • 1 bình luận

nhửng hính ảnh này mẹ chụp từ khi con được 3 tháng tới nay là 20 tháng, nhìn con yêu lớn từng ngày mẹ vui lắm, 10 tháng con tự bước đi nhửng bước chập chửng đầu tiên, 12 tháng, con vừa chạy vừa nói líu lo, nhửng câu con nói mẹ phải suy nghỉ mải mới dịch ra được ý nghỉa. giờ đây con đả được 20 tháng, con thông minh lanh lợi, với mẹ mẹ chỉ cần có thế là đủ, con mẹ hảy hay ăn, chóng lớn. Mẹ sẻ cống gắng làm mọi việc vì con, con là động lực để mẹ sống và làm việc:-P !

Bé 1 tuổi - 11 tháng
  • Love
    0
  • 1 bình luận