Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đậu Minh Đăng gửi bởi Phạm Ngọc Ánh
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Đi chơi công viên, con đòi mẹ chơi trò chơi nhưng không được mẹ đồng ý. Con mè nheo bằng được nên bị mẹ quát. Em giận mẹ mà như thế này đây!

Bé 3 tuổi - 7 tháng
Ảnh của bé Đậu Minh Đăng gửi bởi Phạm Ngọc Ánh
  • Love
    0
  • 0 bình luận