Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Khánh Linh gửi bởi Nguyễn Viết Ưng
  • Love
    5
  • 8 bình luận

Ngoan vô cùng, biết chia sẻ đồ chơi và đồ ăn với những bé khác và mọi người. Bé ăn 1 miếng rồi chia sẻ với tất cả mọi người. tính cộng đồng cao, rất thích chơi với các bé khác. Ko bao giờ dùng bạo lực và ghét người không thích người khác to tiếng, cãi vã….

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Nguyễn Khánh Linh gửi bởi Nguyễn Viết Ưng
  • Love
    5
  • 8 bình luận