Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Khánh An gửi bởi Từ Thị Thoa
  • Love
    2
  • 6 bình luận

Lúc sinh, Khánh An được 2,8 kg, Hà An được 3,2 kg. Các bé ngoan, phát triển đúng chu trình sinh trưởng ở từng giai đoạn

Bé 7 tháng tuổi
Ảnh của bé Đỗ Khánh An gửi bởi Từ Thị Thoa
  • Love
    2
  • 6 bình luận