Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    2
  • 5 bình luận

Con yêu càng lớn càng thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát, chỉ mỗi cái tội lười ăn. Mỗi khi con gọi \” Mẹ ơi\”, mẹ cả thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Bố đi làm xa, chỉ có mẹ con mình ở nhà, nhưng trộm vía con Thương mẹ luôn ngoan và nghe lời mẹ. Mặc dù nhiều lúc mẹ hay cáu vô cớ với con, mẹ xin lỗi. Hãy luôn ngoan và hay ăn chóng lớn con nhé. Cả nhà yêu con!;-) 😉 😉

Bé 1 tuổi
  • Love
    2
  • 5 bình luận