Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Huỳnh Anh gửi bởi Trần Thị Hoa Lê
  • Love
    1
  • 4 bình luận

Tuy mới 5 tháng mà nhìn bé rất hiếu động, bé rất thích nghe nhạc ngay cả khi ăn và khi ngủ, bài tủ của bé là \”Con Heo Đất\” mỗi lần bé khóc mở bài hát lên là bé hết khóc ngay.

Bé 5 tháng tuổi
Ảnh của bé Huỳnh Anh gửi bởi Trần Thị Hoa Lê
  • Love
    1
  • 4 bình luận