Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bùi Lê Đông Quân gửi bởi Lê Thị Tuyết Trinh
  • Love
    81
  • 61 bình luận

Ảnh được chụp khi hoàng tử của mẹ tròn 7 tháng tuổi. Ba mẹ muốn lưu lại tất cả các khoảng khắc của con trai, để làm kỷ niệm. Thấy con lớn lên hằng ngày là hạnh phúc của ba mẹ.

Bé 7 tháng tuổi
Ảnh của bé Bùi Lê Đông Quân gửi bởi Lê Thị Tuyết Trinh
  • Love
    81
  • 61 bình luận