Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Tấn Thiên Phát gửi bởi Tuyen Hua
  • Love
    37
  • 42 bình luận

Nụ cười con tươi rói
Tan vào buổi sớm mai
Nụ cười theo chân ai
Rộn vang căn nhà nhỏ

Bunni là chú thỏ
Anh hai là chuột con
Này thảm cỏ xanh non
Hai chú tha hồ giỡn

Mùa xuân về mơn mởn
Trên vòm lá khóm hoa
Trong vòng tay mẹ cha
Đừng lớn nhanh nha thỏ

Bé 2 tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Tấn Thiên Phát gửi bởi Tuyen Hua
  • Love
    37
  • 42 bình luận