Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Cuộc sống của Mẹ hạnh phúc là khi được ở bên cạnh Ba Mít và Mít yêu của mẹ. 9 tháng 2 ngày con chào đời, niềm hạnh phúc vỡ òa với Ba và Mẹ, con là sợi dây gắn kết thêm cho sự bền vững của gia đình nhỏ này. Yêu con nhiều – Mít yêu!

Bé 5 tháng tuổi