Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Dương Minh Khôi gửi bởi Mẹ Khôi
  • Love
    23
  • 5 bình luận

Từ khi có con, gia đình nhỏ nhiều tiếng cười hơn. Khi con biết lật, biết trườn mẹ cảm thấy sao con trai mẹ giỏi quá, mặc dù đó cũng chỉ là giai đoạn phát triển bình thường của một đứa trẻ. Bây giờ con đã được 7,5 tháng và đang tập bò

Bé 7 tháng tuổi
Ảnh của bé Dương Minh Khôi gửi bởi Mẹ Khôi
  • Love
    23
  • 5 bình luận