Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Cù Hà Phương gửi bởi Huyen Tom
  • Love
    13
  • 24 bình luận

Nếu \”làm mẹ\” đó là cả một thiên chức cao cả, là một hành trình dài đầy thú vị. Thì \”nuôi con\” lại là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn con đã ở cùng mẹ trong suốt cuộc hành trình, trải nghiệm ấy, con đường mẹ đã đi, đang đi và sẽ vẫn còn đi tiếp.

Bé 3 tháng tuổi
Ảnh của bé Cù Hà Phương gửi bởi Huyen Tom
  • Love
    13
  • 24 bình luận