Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé nguyễn ngọc hân gửi bởi Long Nguyen
  • Love
    1
  • 1 bình luận

nickname cua be la: banh my. can nang 7,5kg chieu cao 64cm. so thich: mut tay. 3thang be da biet lat va hong chuyen. bay gio be da 4,5thang biet gio tay ra doi khi ba me vo tay am, trom via con phat trien tot.

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé nguyễn ngọc hân gửi bởi Long Nguyen
  • Love
    1
  • 1 bình luận