Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Cao Thiên Ân gửi bởi Cao Thanh Điền
  • Love
    2
  • 5 bình luận

Cao Thiên Ân
sinh ngày 01/10/2013
Bé Trộm Vía rất ngoan và lúc nào cũng cười thật tươi,cả khi con đang ngủ dõi mắt theo con đôi lúc thấy con cười thì bao nhiêu cực nhọc hàng ngày điều tan chảy?
Đây là hình ảnh lúc con tập bò chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này cho con.
Chia sẻ cùng mọi người về thiên thần của chúng tôi.

Ảnh của bé Cao Thiên Ân gửi bởi Cao Thanh Điền
  • Love
    2
  • 5 bình luận