Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đỗ Viết Hải gửi bởi Lê Minh Nguyệt
  • Love
    0
  • 0 bình luận

Bé bắt đầu biết leo trèo, từ ghế salon đên cầu thang. Bé thích được nô đùa, chơi ú tim, thích bắt chước theo hành động của người lớn.

Bé 10 tháng tuổi
Ảnh của bé Đỗ Viết Hải gửi bởi Lê Minh Nguyệt
  • Love
    0
  • 0 bình luận