Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Bùi Hà Linh gửi bởi Vũ Thị Thùy Dương
  • Love
    14
  • 6 bình luận

Hà Linh 2 tuổi 6 tháng, bé rất thông minh và nhanh nhẹn, Hà Linh thường đưa ra những câu hỏi về sự vật sự việc xung quanh và bắt mẹ phải trả lời bằng được. Bé đã có thể hát rất nhiều bài hát tiếng anh và bài hát Việt Nam lứa tuổi của bé.

Bé 2 tuổi - 6 tháng
Ảnh của bé Bùi Hà Linh gửi bởi Vũ Thị Thùy Dương
  • Love
    14
  • 6 bình luận