Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Shin gửi bởi pechouchou
  • Love
    4
  • 0 bình luận

Sắp tới sinh nhật đầu tiên của Shin rồi, ba mẹ muốn khoe những tấm hình gia đình mình hạnh phúc từ lúc Shin còn trong bụng, Shin 3 tháng, Shin 5 tháng, Shin 7 tháng và Shin 9 tháng. Mong rắn con ăn mau chóng lớn để rắn ba và rắn mẹ được vui nhe:razz: 😛 😛

Bé 11 tháng tuổi
Ảnh của bé Shin gửi bởi pechouchou
  • Love
    4
  • 0 bình luận