Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Mít gửi bởi Nguyễn Hạnh
  • Love
    0
  • 4 bình luận

Mình tên Nguyễn Ngọc Hân sinh ngày 03/08/2013
Ở nhà mình được gọi là Mít.
Bố mẹ mình rất hạnh phúc khi mình trào đời.
Mình sẽ cố gắng ăn ngoan, k khóc nhè
Yêu bố mẹ mình nhiều lắm!

Bé sơ sinh
Ảnh của bé Mít gửi bởi Nguyễn Hạnh
  • Love
    0
  • 4 bình luận