Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé LÊ NGUYỄN BÌNH LÂM gửi bởi LE THANH TU
  • Love
    6
  • 9 bình luận

Bé: Lê Nguyễn Bình Lâm
SN: 01/09/2014
Nick Name: Ken
Cân Nặng: 12kgs
Cao: 74cm

Bé hiếu động, hay hát vu vơ 🙂

Bé sơ sinh
Ảnh của bé LÊ NGUYỄN BÌNH LÂM gửi bởi LE THANH TU
  • Love
    6
  • 9 bình luận