Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Đinh Kiều Chiêu Anh gửi bởi Mai Thị Thu Hiền
  • Love
    1
  • 0 bình luận

lần đầu tiên em được đi siêu thị đấy. Em vui lắm, nên chả buồn ngủ tẹo nào. Bình thường 19h em đã lên giường ngủ một giấc tới sáng rồi. vậy mà hôm ấy, nhiều thứ đẹp quá, em mải chơi, mải vui quên cả buồn ngủ

Bé 8 tháng tuổi
Ảnh của bé Đinh Kiều Chiêu Anh gửi bởi Mai Thị Thu Hiền
  • Love
    1
  • 0 bình luận