Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn Thanh Nhật Anh gửi bởi Nguyễn Thị Thúy
  • Love
    5
  • 12 bình luận

Ngày cuối năm được lượn quanh chợ Đông Ba, siêu thị mua trái cây, hoa về cúng giao thừa, mai mồng 1 em lại được đưa đi chơi chùa Linh Mụ, điện Hòn Chén, Đại Nội Huế. Vui lắm lắm vì em được xem nhiều thứ, được xem ngai vàng của nhà Vua nũa đó….

Bé đang lớn > 4 tuổi
Ảnh của bé Nguyễn Thanh Nhật Anh gửi bởi Nguyễn Thị Thúy
  • Love
    5
  • 12 bình luận