Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Do Ngoc Minh Tue gửi bởi Tran Thi Ngoc Tran
  • Love
    4
  • 3 bình luận

Dolphin rất thích chuupj hình, mỗi khi thấy đưa máy lên định chụp là tạo dáng đủ kiểu. Bé cũng rất thích chơi với đôi tay.

Bé 4 tháng tuổi
Ảnh của bé Do Ngoc Minh Tue gửi bởi Tran Thi Ngoc Tran
  • Love
    4
  • 3 bình luận