Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Phan Phạm Đăng Khoa gửi bởi phạm thị thu hằng
  • Love
    3
  • 3 bình luận

Bé rất quây, không khi nào ngồi yên nên mất rất lâu mới chụp được mấy tấm ảnh

Bé 1 tuổi - 1 tháng
Ảnh của bé Phan Phạm Đăng Khoa gửi bởi phạm thị thu hằng
  • Love
    3
  • 3 bình luận