Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé Nguyễn ngô bảo đại gửi bởi ngô thi mai
  • Love
    2
  • 2 bình luận

Tên gọi ở nhà của nhok kon là kevin,nhok được 2 tuổi 7 tháng,rất năng động và lém lĩnh.ngày lễ của nhok chỉ đơn giản thế thôi nhưng củng đủ làm nhok vui sướng lắm lắm.;-) 😆

Bé 2 tuổi - 7 tháng
Ảnh của bé Nguyễn ngô bảo đại gửi bởi ngô thi mai
  • Love
    2
  • 2 bình luận