Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

  • Love
    0
  • 1 bình luận

Thế là con đã được 8 tháng tuổi rồi, lần đầu tiên cả đại gia đình nhà mình đi tắm biển thế này, vui không gì tả nổi mẹ phải làm vài tấm hình làm kỷ niêm cho con và đây cũng là ngày con vừa tròn 8 tháng tuổi.

Bé 8 tháng tuổi
  • Love
    0
  • 1 bình luận